­

Được tiếp thị bởi

­
2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States   
­Lisa Alexander
Licensed Real Estate Salesperson
+1 914.557.7244

ª Yêu cầu thêm Thông tin

­

Các Vùng Khác, USA

headerImage
8 North James Street, Unit E, Peekskill, New York 10566
  • $20,100 
    Hàng tháng/ĐÔ LA MỸ

Chi tiết cho 8 North James Street, Unit E, Peekskill, New York 10566

Phòng ngủ
2
PHÒNG TẮM
1
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ 8 North James Street, Unit E, Peekskill, New York 10566

­

Giới thiệu : 8 North James Street, Unit E, Peekskill, New York 10566, Các Vùng Khác

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
2 Croton Point Avenue
Croton On Hudson, New York, 10520 United States   
­Lisa Alexander
Licensed Real Estate Salesperson
+1 914.557.7244
ID Tài Sản:
1612031003399040
­­
/ / 8 North James Street, Unit E, Peekskill, New York 10566
­