­

Được tiếp thị bởi

­
3, rue Fred Scamaroni
Porto Vecchio, Corsica, France   
­Bercegol Julie
Điện Thoại: ­+33 (0)6 43 43 44 45
Điện Thoại: ­+33 (0)4 95 71 52 66

ª Yêu cầu thêm Thông tin

­

Lecci, Corsica, 20137 Pháp

headerImage
Villa
  • $7,740 
    Hàng tuần/AMERICAN DOLLAR
    7.300 € EUR
    Hàng tuần/Euro

Chi tiết cho Villa

Phòng ngủ
4
PHÒNG TẮM
4
TOILET
2
Bộ vg
1,991
Mẫu Anh
.371
Price / Sq. Ft.
$4
4 €
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ Villa

­

Giới thiệu : Villa, Lecci, Corsica

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
3, rue Fred Scamaroni
Porto Vecchio, Corsica, France   
­Bercegol Julie
Điện Thoại: ­+33 (0)6 43 43 44 45
Điện Thoại: ­+33 (0)4 95 71 52 66
­
ID Tài Sản:
BWGNWJ
­­
/ / / Villa
­