headerImage
Apartment
  • $5,575 
    Hàng tháng/ĐÔ LA MỸ
    5.000 € EUR
    Hàng tháng/Euro

Chi tiết cho Apartment

Bộ vg
1,453
GIÁ / BỘ VUÔNG
$4
3 €
 
­

Thư mục ảnh

Ảnh và video từ Apartment

­

Giới thiệu : Apartment, Lyon, Rhone-Alpes

­
­
­
­

Được tiếp thị bởi

­
21 rue Auguste Comte
Lyon, Rhone-Alpes, France   
­
ID Tài Sản:
6CPP8W

Tiện Nghi

  • Thang máy
  • Xe lăn truy cập
  • Radiator
­­

Giới thiệu : Lyon

Burgundy was once a powerful duchy whose territory extended beyond the borders of present-day France. Today, Burgundy is but an area in the newly created region of Bourgogne-Franche-Comté but one whose wine production continues to make it a formidable presence on the global stage.

­Đọc thêm về các căn nhà cao cấp tại Lyon
­
/ / / Apartment
­