Các Đối Tác Truyền Thông

Tương Tác. Dễ Tiếp Cận. Hấp Dẫn.
Chiến lược truyền thông 2014 của chúng tôi được thiết kế để truyền tải 800 triệu dấu ấn trong một nỗ lực nhằm hướng nhận thức về nhãn hiệu lớn và sự dẫn dắt trực tiếp đến các thành viên mạng lưới.

The New York Times The Wall Street Journal BBC The Telegraph Financial Times South China Morning Post Country Life
­