Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage - Bridgehampton, NY  

Office 180-b-1174-3 Photo

Located in the heart of the Hamptons, Bridgehampton is approximately 100 miles from New York City and easily accessible by luxury bus liner, the Long Island Railroad and Expressway, and Connecticut ferries. The village offers many fine restaurants and boutiques, and is home to the renowned equestrian riding event, the Hampton Classic, as well as the Atlantic Golf Club, the Bridgehampton Antique Car Road Rallye, and the Bridgehampton Chamber Music Festival. Centrally located, Bridgehampton is minutes away from the historic villages of Southampton, East Hampton and Sag Harbor. Ocean beaches are among the best in the world, while open bay waters are ideal for sailing.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties,
New Construction,
Rental Properties,
Vacation Properties,
Waterfront Properties,
Land & Acreage
Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
2446 Main Street, P.O. Box 1799 Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 631.537.6000­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 34 kết quả
Agent 180-a-1174-1223253 Thumbnail

Doreen Atkins

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1174-40027071 Thumbnail

Marc Bocchi

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1174-1223248 Thumbnail

Barbara Bornstein

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­631.613.7312­
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1174-1231683 Thumbnail

Angela Boyer-Stump

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­631.537.6000­
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Đức
Agent 180-a-1174-66663536 Thumbnail

John Capano

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Agent 180-a-1174-40006619 Thumbnail

Jim Carpenter

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1174-1225572 Thumbnail

Marilyn Clark

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-1174-40027017 Thumbnail

Eve Combemale

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1174-65507456 Thumbnail

Gale Conetta

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Agent 180-a-1174-66728760 Thumbnail

Jaime Lynn Cornell

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Agent 180-a-1174-65272210 Thumbnail

Shane Donahue

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
Agent 180-a-1174-67812466 Thumbnail

Mark Drucker

Sotheby's International Realty - Bridgehampton Brokerage
­+1 631.537.6000­
2446 Main Street, P.O. Box 1799
Bridgehampton, New York 11932 Hoa Kỳ 
 
­