Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1179-30 Photo
West Hollywood, Hoa Kỳ­ 
Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
9255 Sunset Blvd Mezzanine West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 310.205.0305
 • ­
  Tiếng Anh,
  Tiếng Hàn Quốc,
  Tiếng Na Uy,
  Tiếng Nga,
  Tiếng Tây Ban Nha,
  Tiếng Tagalog
 • ­
 • ­
  specialties
  ất động sản cổ,
  Tái định cư,
  Bất động sản cho thuê

về văn phòng này

Located in West Hollywood on the world-famous Sunset Strip and bordering Beverly Hills, the Sunset Strip brokerage specializes in fine residences in Hollywood Hills, West Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Hollywood and the surrounding areas.

­
 • Brian Ades
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Brian Ades

  CalBRE# 1347985
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Sharona Alperin
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Sharona Alperin

  CalBRE# 923981
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.888.3708
  +1 310.205.0305
 • Eilat Anschel
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Eilat Anschel

  CalBRE# 1929411
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Jonathan Banayan
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Jonathan Banayan

  CalBRE# 1971760
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Gwen Banta
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Gwen Banta

  CalBRE# 1362887
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 323.252.1700
  +1 310.205.0305
 • Doron Baruch
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Doron Baruch

  CalBRE# 1902157
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Fariba Bolour
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Fariba Bolour

  CalBRE# 1490929
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.666.2216
  +1 310.205.0305
 • Robert Brigande
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Robert Brigande

  CalBRE# 1723998
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Richard Casillas
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Richard Casillas

  CalBRE# 01926251
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Brenda Chambliss
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Brenda Chambliss

  CalBRE# 2040972
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Mylena Christina
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Mylena Christina

  CalBRE# 01987623
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Ezra Clark
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Ezra Clark

  CalBRE# 1970965
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Tracey D. Clarke
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Tracey D. Clarke

  CalBRE# 1330679
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.888.3828
  +1 310.205.0305
 • Adam Cohen
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Adam Cohen

  CalBRE# 1976896
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 • Christen Dean
  LIÊN HỆ NHÀ MÔI GIỚI

  Christen Dean

  CalBRE# 01971908
  Sotheby's International Realty - Sunset Strip Brokerage
  West Hollywood, California, 90069 Hoa Kỳ   
  +1 310.205.0305
 •  
Hiển thị
­