Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage - Southampton, NY  

Office 180-b-1183-5 Photo

90 miles from Manhattan, Southampton is renowned for its ocean beaches, excellent sailing waters, and world-class country clubs. Sophisticated shopping and restaurants, sporting clubs, and art galleries are located in or nearby the historic village center as well as outstanding golf courses. Neighboring towns include Water Mill and Bridgehampton, home of the famed Hampton Classic Horse Show and Hampton Polo.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Na Uy,
Tiếng Tây Ban Nha
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
50 Nugent Street Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 631.283.0600­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 32 kết quả
Agent 180-a-1183-63939113 Thumbnail

Alice Bell

Associate Real Estate Broker
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Agent 180-a-1183-62069868 Thumbnail

Megan Butler

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026224 Thumbnail

Ina Charkow

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Đức
Agent 180-a-1183-40026033 Thumbnail

Michael Conroy

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-1222963 Thumbnail

Ann Marie Deane

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.227.4922­
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026024 Thumbnail

Chip Dineen

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026212 Thumbnail

Ashley R. Dye

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­631.283.0060­
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026084 Thumbnail

Jim Ferrer

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.227.4927­
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-1230348 Thumbnail

Molly Ferrer

Associate Real Estate Broker
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­631.283.0600­
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-1226270 Thumbnail

Christina Galesi

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026256 Thumbnail

Wally Glennon, Jr.

Licensed Real Estate Salesperson
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-1183-40026008 Thumbnail

Harald Grant

Associate Real Estate Broker
Sotheby's International Realty - Southampton Brokerage
­+1 631.283.0600­
50 Nugent Street
Southampton, New York 11968 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Na Uy
­