HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1280-4000854 Photo
Laguna Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
32356 South Coast Highway Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  1 Pelican Hill Dr. N.
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $55,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  2661 Victoria Dr.
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $18,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  165 Emerald Bay
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $18,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dana Point

  33 Monarch Bay Dr.
  Dana Point, California, 92629 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $17,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Niguel

  16 Morning Dove
  Laguna Niguel, California Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $16,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dana Point

  1 Ritz Cove Dr.
  Dana Point, California, 92629 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $16,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  32013 Point
  32013 Point Pl. Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $13,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  1205 Ocean Front
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $13,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  671 Sleepy Hollow Ln.
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $12,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  31925 Coast
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $8,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  31881 Circle Dr.
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $8,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  1249 Ocean Front
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $7,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  224 Driftwood Rd.
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  10
  Phòng vệ sinh
  $6,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Clemente

  1812 Calle De Los Alamos
  San Clemente, California, 92672 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $5,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  738 Cliff Dr.
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $5,695,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­