HOM Sotheby's International Realty - Newport Beach, CA  

Office 180-b-1281-4000853 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Hàn Quốc,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog,
Tiếng Urdu,
Tiếng Việt Nam
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive,Suite 100 Newport Beach, California 92660 United States   
Văn phòng: ­+1 949.554.1200­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 85 kết quả

415 Avocado Avenue

Newport Beach, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 415 Avocado Avenue  Newport Beach, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 21
 • $26,500,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

141 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 141 Emerald Bay  Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 15
 • $22,000,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

6 Monarch Cove

Dana Point, California 92629 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 6 Monarch Cove  Dana Point, California 92629 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 18
 • $19,995,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 4 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

19 Shell Beach

Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 19 Shell Beach  Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 27
 • $19,950,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1901 Ocean Way

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1901 Ocean Way  Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 23
 • $15,400,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

12 Bay Island

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 12 Bay Island  Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 16
 • $15,250,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2099 Ocean Way

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2099 Ocean Way  Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 19
 • $13,700,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

20 Shell Beach

Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 20 Shell Beach  Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 38
 • $11,998,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 5 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1115 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1115 Emerald Bay  Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 24
 • $11,750,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2476 Bayshore Drive

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2476 Bayshore Drive  Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 29
 • $10,700,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1740 E Oceanfront

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1740 E Oceanfront  Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 27
 • $10,700,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

2711 Ocean Boulevard

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2711 Ocean Boulevard  Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 29
 • $9,995,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­