HOM Sotheby's International Realty - Newport Beach, CA  

Office 180-b-1281-4000853 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog,
Tiếng Urdu,
Tiếng Việt Nam
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive,Suite 100 Newport Beach, California 92660 United States   
Văn phòng: ­+1 949.554.1200­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 156 kết quả

171 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 171 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 23
 • $42,000,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 5 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

415 Avocado

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 415 Avocado Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 22
 • $26,500,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

141 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 141 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 15
 • $22,000,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

19 Shell Beach

Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 19 Shell Beach Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 36
 • $21,800,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

6 Monarch Cove

Dana Point, California 92629 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 6 Monarch Cove Dana Point, California 92629 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 18
 • $19,995,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 4 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Newport Beach

12 Troon Drive Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Newport Beach 12 Troon Drive Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 14
 • $19,500,000 
 • 8 Phòng Ngủ
 • 12 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

12 Bay Island

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 12 Bay Island Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 16
 • $17,499,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

10 Skycrest

Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 10 Skycrest Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 32
 • $17,350,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 9 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

176 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 176 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 21
 • $16,500,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

1901 Ocean Way

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1901 Ocean Way Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 23
 • $15,400,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1 Harbor Island

Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1 Harbor Island Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 37
 • $14,495,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

20 Shell Beach

Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 20 Shell Beach Newport Coast, California 92657 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 38
 • $13,498,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 5 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­