HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1281-4000853 Photo
Newport Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive, Suite 100 Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  805 N Bay Front
  Newport Beach, California, 92662 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $6,400,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  1350 E Oceanfront
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $6,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  224 Larkspur
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  7 Telescope
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Tustin

  12802 Panorama Crest
  North Tustin, California, 92705 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  63 Cape Andover
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  1247 Santa Barbara
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  800 W Oceanfront
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,095,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  2441 Bayshore
  Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  929 Zurich Circle
  Lido Isle, Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Irvine

  86 Canyon Creek
  Irvine, California, 92603 Hoa Kỳ

  $3,888,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  648 Via Lido Soud
  Newport Beach, California, 92653 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  501 Riverside
  Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Beach

  16881 Bolero
  Huntington Beach, California, 92649 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,600,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  312 Carnation
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,549,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­