HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1281-4000853 Photo
Newport Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive, Suite 100 Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • sales property at 238 Evening Canyon

  238 Evening Canyon
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $7,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 805 N Bay Front

  805 N Bay Front
  Newport Beach, California, 92662 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $6,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 4 Cruisers

  4 Cruisers
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $6,799,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 1805 E. Bay Avenue

  1805 E. Bay Avenue
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $6,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 22 Pelican Point

  22 Pelican Point
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $6,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 1350 E Oceanfront

  1350 E Oceanfront
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $6,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 5 Windemere

  5 Windemere
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $5,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 28 Dunes Bluff

  28 Dunes Bluff
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $5,188,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 2137 Channel Road

  2137 Channel Road
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $4,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 1 Shoreline

  1 Shoreline
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $4,650,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 31 Seawatch

  31 Seawatch
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $4,548,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 15 Gleneagles Dr

  15 Gleneagles Dr
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $4,499,998 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 12802 Panorama Crest

  12802 Panorama Crest
  North Tustin, California, 92705 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 20950 Laguna Canyon Road

  20950 Laguna Canyon Road
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $3,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 745 Buena Vista Way

  745 Buena Vista Way
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,995,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­