HOM Sotheby's International Realty - Newport Beach, CA  

Office 180-b-1281-4000853 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog,
Tiếng Urdu,
Tiếng Việt Nam
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive,Suite 100 Newport Beach, California 92660 United States   
Văn phòng: ­+1 949.554.1200­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 25 đến 36 của 113 kết quả

11 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 11 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 19
 • $7,250,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

526 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 526 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 15
 • $6,950,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

22 Black Falcon

Irvine, California 92603 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 22 Black Falcon Irvine, California 92603 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 12
 • $6,895,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2301 Pacific Drive

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2301 Pacific Drive Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 28
 • $6,750,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1911 E Bay Avenue

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1911 E Bay Avenue Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 23
 • $6,395,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

56 Royal Saint George Road

Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 56 Royal Saint George Road Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 14
 • $6,250,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

1021 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1021 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 21
 • $6,200,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

310 East Ocean

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 310 East Ocean Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 11
 • $6,200,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

31881 Circle Drive

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 31881 Circle Drive Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 24
 • $6,000,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

218 Heliotrope Avenue

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 218 Heliotrope Avenue Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 28
 • $5,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1800 Tahuna Terrace

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1800 Tahuna Terrace Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 23
 • $5,495,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

804 S. Bay Front

Newport Beach, California 92662 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 804 S. Bay Front Newport Beach, California 92662 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 39
 • $5,395,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­