HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­­
­
­
­
­
­
Office 180-b-1281-4000853 Photo
Newport Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive,Suite 100 Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • sales property at 31662 Isle Vista

  31662 Isle Vista
  Laguna Niguel, California, 92677 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,488,000 American Dollar
 • sales property at 31662 Isle Vista

  31662 Isle Vista
  Laguna Niguel, California, 92677 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,488,000 American Dollar
 • sales property at 65 Canyon Creek

  65 Canyon Creek
  Irvine, California, 92603 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,475,000 American Dollar
 • sales property at 7 Seahaven

  7 Seahaven
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $5,388,000 American Dollar
 • sales property at 1018 E Balboa Blvd

  1018 E Balboa Blvd
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,995,000 American Dollar
 • sales property at 20 Wharfside Drive

  20 Wharfside Drive
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,950,000 American Dollar
 • sales property at 2137 Channel Road

  2137 Channel Road
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $4,950,000 American Dollar
 • sales property at 24 Inverness

  24 Inverness
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $4,675,000 American Dollar
 • sales property at 219 Jasmine

  219 Jasmine
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  Giá Theo Yêu Cầu
 • sales property at 3 Sunrise

  3 Sunrise
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,568,888 American Dollar
 • sales property at 5356 Seaward

  5356 Seaward
  535 Seaward Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,495,000 American Dollar
 • sales property at 1402 East Balboa

  1402 East Balboa
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,395,000 American Dollar
 • sales property at 18 Vernal Spring

  18 Vernal Spring
  Irvine, California, 92603 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,350,000 American Dollar
 • sales property at 1996 Port Nelson

  1996 Port Nelson
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $3,299,000 American Dollar
 • sales property at 867 Wendt

  867 Wendt
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,195,000 American Dollar
Hiển thị
­