HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1281-4000853 Photo
Newport Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive, Suite 100 Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  3 Tidecrest
  Pelican Crest, Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  9
  Phòng vệ sinh
  $22,888,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  16 Skyridge
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $17,888,888 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  683 Sleepy Hollow Way
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  14
  Phòng ngủ
  13
  Phòng vệ sinh
  $16,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  1740 East Oceanfront
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $11,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  Idyllic Seaside Living
  218 Hazel Drive Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $11,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  2046 East Oceanfront
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $11,400,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  201 N Star
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $9,300,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  2095 Temple Hills
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $8,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  25 Canyon Terrace
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $8,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  928 E Balboa Bl
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $7,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Coto De Caza

  22442 Via Pajaro
  Coto De Caza, California, 92679 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $7,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  20 Whalers Bluff
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $7,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  238 Evening Canyon
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $7,188,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  2508 Ocean
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $6,795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  1805 E. Bay Avenue
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $6,699,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­