HOM Sotheby's International Realty - Newport Beach, CA  

Office 180-b-1281-4000853 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog,
Tiếng Urdu,
Tiếng Việt Nam
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive,Suite 100 Newport Beach, California 92660 United States   
Văn phòng: ­+1 949.554.1200­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 13 đến 24 của 123 kết quả

1115 Emerald Bay

Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1115 Emerald Bay Laguna Beach, California 92651 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 24
 • $11,750,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

926 Via Lido Nord

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 926 Via Lido Nord Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 34
 • $10,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

16815 S Pacific Coast

Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 16815 S Pacific Coast Sunset Beach, California 90742 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 35
 • $10,800,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2476 Bayshore Drive

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2476 Bayshore Drive Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 29
 • $10,700,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

2711 Ocean Boulevard

Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2711 Ocean Boulevard Corona Del Mar, California 92625 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 29
 • $9,995,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

55 Vista Del Golfo

Long Beach, California 90803 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 55 Vista Del Golfo Long Beach, California 90803 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 31
 • $9,500,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

2772 Bayshore Drive

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2772 Bayshore Drive Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 19
 • $9,450,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

2144 E Oceanfront

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 2144 E Oceanfront Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 18
 • $8,950,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1700 E Oceanfront

Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1700 E Oceanfront Newport Beach, California 92661 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 15
 • $8,750,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

530 S Bay Front

Newport Beach, California 92662 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 530 S Bay Front Newport Beach, California 92662 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 11
 • $8,500,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

11 Harbor Island

Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 11 Harbor Island Newport Beach, California 92660 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 10
 • $7,995,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

403 Kings Road

Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 403 Kings Road Newport Beach, California 92663 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 18
 • $7,750,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­