HOM Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-1281-4000853 Photo
Newport Beach, Hoa Kỳ­ 
HOM Sotheby's International Realty
1200 Newport Center Drive, Suite 100 Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  2591 Crestview Drive
  Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Juan Capistrano

  30592 Hilltop Way
  San Juan Capistrano, California, 92675 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,250,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  429 Belvue Ln
  Newport Beach, California, 92661 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $3,045,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  17 Ferrand
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,998,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Laguna Beach

  867 Wendt
  Laguna Beach, California, 92651 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,895,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dana Point

  1 Vista Cielo
  Dana Point, California, 92629 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,849,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  220 Kings
  Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  715 Heliotrope
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,600,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  129 40th St
  Newport Beach, California, 92663 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Corona Del Mar

  3410 Catamaran
  Corona Del Mar, California, 92625 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,449,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  4 Tarascon
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,398,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  1830 Port Stirling Place
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,222,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Beach

  85 Old Course Drive
  Newport Beach, California, 92660 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Newport Coast

  10 San Sovino
  Newport Coast, California, 92657 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,678,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Beach

  1830 Pine
  Huntington Beach, California, 92648 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,625,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­