Paris Ouest Sotheby's International Realty - Paris, Pháp  

Office 180-b-1479-5000000313 Photo

The property agency "Paris Ouest Sotheby's International Realty" offers its international and local clients a wide selection of luxury properties in all price ranges in the highly affluent district of Paris 16. "Paris Ouest Sotheby's International Realty" is ideally located to welcome its distinguished local and international clients in search of Paris luxury properties. Its friendly, multi-lingual staff members are delighted to cater to their clients' needs by offering custom-made luxury property services including luxury property sales, luxury property estimates and luxury property rentals. The property agency "Paris Ouest Sotheby's International Realty" has originally been founded almost two decades ago by Frank Sylvaire and Paulo Fernandes. Their property agency quickly developed into one of Neuilly's leading property agencies for luxury properties, offering quality properties in all prices ranges, from charming pied-à-terres to elegant townhouses, from spacious apartments to impressive villas. Nowadays, the property agency "Paris Ouest Sotheby's International Realty" is one of Paris & Neuilly's leading property agencies for luxury properties.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Nga,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties,
Moderns,
Golf Properties
Paris Ouest Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Paris Ouest Sotheby's International Realty
138 avenue Victor Hugo Paris, Paris 75116 Pháp   
Văn phòng: ­+33(0)1 77 37 67 67­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 9 của 9 kết quả
Agent 180-a-1479-64801537 Thumbnail

Guillaume Boutin

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)6 52 55 04 93­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Nga
Agent 180-a-1479-17579251 Thumbnail

Virginie de Saint Leger

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+ 33 (0)7 55 56 11 12­
­+ 33 (0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-1479-1225212 Thumbnail

Paulo Fernandes

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)6 13 27 27 36­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-1479-1516625 Thumbnail

Joanna Jourdes

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)6 61 94 13 20­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Bồ Đào Nha
Agent 180-a-1479-64752410 Thumbnail

Lydia Souami

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)1 77 37 67 13­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-1479-1302743 Thumbnail

Frank Sylvaire

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)6 14 42 91 81­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Nga
Agent 180-a-1479-64752340 Thumbnail

Macha Sylvaire

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 06 98 16 46 24­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Nga
Agent 180-a-1479-64752289 Thumbnail

Bruno Vallery-Radot

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)6 81 07 49 37­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Ả Rập,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Nga
Agent 180-a-1479-66542751 Thumbnail

Sarra Zahmoul

Paris Ouest Sotheby's International Realty
­+33 (0)1 77 37 67 67­
­+33(0)1 77 37 67 67­
138 avenue Victor Hugo
Paris, Paris 75116 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
­