United States Virgin Islands Sotheby's International Realty - St Thomas, Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ  

Office 180-b-1837-5000000316 Photo

United States Virgin Islands Sotheby's International Realty provides unrivaled access to qualified people and distinctive properties around the world. We offer extensive local expertise combined with an international reach that sets us apart. Our vision is to unite extraordinary properties with extraordinary lives through our extensive global marketing network and our knowledgeable team of sales associates. The US Virgin Islands are known throughout the world for unspoiled natural beauty and as a premier lifestyle destination. Led by Lee Steiner, the team provides a deep level of insight and information on all aspects of the US Virgin Islands and the process of buying and selling a luxury property in this unique part of the Caribbean.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
United States Virgin Islands Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

United States Virgin Islands Sotheby's International Realty
6501 Red Hook Plaza,Suite 201 St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­340 642-8400­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 21 kết quả

Villa Kismet

80 Chocolate Hole St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Villa Kismet 80 Chocolate Hole St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $13,500,000 USD
 • 7 Phòng ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

The Estate at Lovango Cay

St John, Virgin Islands Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Đất đai for sales at The Estate at Lovango Cay St John, Virgin Islands Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 9

Estate Zootenvaal

St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Estate Zootenvaal St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $4,199,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Island Ease

1-N Lovango St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Island Ease 1-N Lovango St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 32
 • $3,499,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Sea Glass Villa

8-5A Nazareth St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Sea Glass Villa 8-5A Nazareth St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $2,750,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

1-L Lovango Cay

St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 1-L Lovango Cay St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,499,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

La Buena Vista

11-B-1 Smith Bay St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Buena Vista 11-B-1 Smith Bay St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $1,875,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

11A Peter Bay

St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 11A Peter Bay St John, Virgin Islands 00830 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 3

Imperial Villa

17-31 Frenchman's Bay St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Imperial Villa 17-31 Frenchman's Bay St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $1,495,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Captain's Walk

1-27 Estate Bakkeroe St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Captain's Walk 1-27 Estate Bakkeroe St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 7
 • $999,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

38B-7C Estate Pearl

St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 38B-7C Estate Pearl St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 27
 • $890,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mortimer's View

11-1A Louisenjoj St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mortimer's View 11-1A Louisenjoj St Thomas, Virgin Islands 00802 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $795,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­