Pacific Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-2354-4000984 Photo
Rancho Santa Fe, Hoa Kỳ­ 
Pacific Sotheby's International Realty
16236 San Dieguito, Suite 4-12 Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  7667 Camino de Arriba
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  5262 El Mirlo
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $3,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  6028 Via Posada Del Norte
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,985,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  17617 Circa Del Norte
  17617 Circa Del Norte Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  6275 Calle del Campanario
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,375,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  7737 Camino Sin Puente
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,098,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  Lot 2 Camino De Arriba
  Lot 2 Camino De Arriba 000 Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  7764 Sendero Angelica
  San Diego, California, 92127 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,474,900 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  5302 Caminito Providencia
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Fallbrook

  000 Vista Del Rio 000
  Fallbrook, California, 92028 Hoa Kỳ

  $549,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  Land
  0000 Via Rancho Cielo Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  $395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Diego

  0 Highland 2
  San Diego, California, 92105 Hoa Kỳ

  $99,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­