Pacific Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-2354-4000984 Photo
Rancho Santa Fe, Hoa Kỳ­ 
Pacific Sotheby's International Realty
16236 San Dieguito, Suite 4-12 Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  7228 Camino de Arriba
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $3,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  8060 Camino de Arriba
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $3,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  18382 Via Ambiente
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,249,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  5262 El Mirlo
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $3,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  6437 Calle Del Alcazar
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  $3,185,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  6028 Via Posada Del Norte
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  4397 CAMINO PRIVADO
  4397 CAMINO PRIVADO Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  17617 Circa Del Norte
  17617 Circa Del Norte Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  7737 Camino Sin Puente
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,098,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  Lot 2 Camino De Arriba
  Lot 2 Camino De Arriba 000 Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  5302 Caminito Providencia
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  14530 Caminito Saragossa
  Rancho Santa Fe, California, 92067 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,399,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Carlsbad

  BLUE ORCHID LANE
  6964 Blue Orchid Lane Carlsbad, California, 92011 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Rancho Santa Fe

  213 Via Osuna
  Rancho Santa Fe, California, 92091 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $845,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Valley Center

  27340 Saint Andrews Lane
  Valley Center, California, 92082 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $712,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­