Puerto Rico Sotheby's International Realty - San Juan, Puerto Rico  

Office Puerto Rico Sotheby's International Realty Photo

Our inaugural office opened its doors October 2012 and is the first in Puerto Rico. Located on Ashford Avenue, the "Fifth Avenue" of luxury shopping and affluent residences in the Condado Beach district of San Juan, we specialize in identifying unique, extraordinary properties island wide, including Vieques and Culebra Islands. Our focus here at Puerto Rico Sotheby's International Realty lies in displaying, representing and exposing these exquisite, privileged lifestyle properties to the international community. Facing the Ventana Del Mar and directly across from the ocean, we are able to capture the essence of sophistication, and the elegance of Caribbean living.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties,
Resort Properties,
Waterfront Properties,
Land & Acreage,
Agribusiness,
Beach Properties,
Golf Properties
Puerto Rico Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Puerto Rico Sotheby's International Realty
1056 Ashford Avenue San Juan, Puerto Rico 00907 Puerto Rico   
Văn phòng: ­787 523 6500­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

­