United States Virgin Islands Sotheby's International Realty - St Croix, Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ  

Office 180-b-2549-5000000370 Photo

USVI Sotheby’s International Realty has its second office located in the heart of Christiansted on the big island of St. Croix. This locally-based real estate firm headed by the vision and leadership of Lee Steiner, has developed a team that provides a deep level of insight and information on all aspects of the US Virgin Islands and the process of buying and selling properties in this unique part of the Caribbean. Whether the interest is investment, retirement, waterfront, golf, land, or condominium properties, USVI Sotheby’s International Realty has the most knowledgeable sales team and expertise for uniting extraordinary properties with extraordinary lives and lifestyles partnered with our extensive global marketing network.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
United States Virgin Islands Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

United States Virgin Islands Sotheby's International Realty
1244 Queen Cross Street, Suite 2 St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­340-713-0204­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 43 kết quả

44 Turner's Hole

St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 44 Turner's Hole St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $3,200,000 USD
 • 8 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Estate Mt. Washington Plantation

St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở nhiều gia đình for sales at Estate Mt. Washington Plantation St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $2,950,000 USD
 • 9 Phòng ngủ
 • 11 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Xem Chi Tiết »

18, 23 & 23A Judith's Fancy

St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở nhiều gia đình for sales at 18, 23 & 23A Judith's Fancy St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $2,600,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Mill Point VIlla

1 ABC Prospect Hill St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Các loại nhà khác for sales at Mill Point VIlla 1 ABC Prospect Hill St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 44
 • $2,500,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • Các loại nhà khác
 • Xem Chi Tiết »

Fleming Circle

Rem 74+ La Grange St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Các loại nhà khác for sales at Fleming Circle Rem 74+ La Grange St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23

57 E,F,G Southgate Farm

St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Đất đai for sales at 57 E,F,G Southgate Farm St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
­

Pelican Point

St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Pelican Point St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $2,350,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Rem 72 La Grange

St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Rem 72 La Grange St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12

47 Grange Stock

St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 47 Grange Stock St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $1,499,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

10, 11, 12 Strand Street

10,11,12 Strand Street St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 10, 11, 12 Strand Street 10,11,12 Strand Street St Croix, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 32
 • $699,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Jasmine Manor

17 & 18 Prince Street St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở nhiều gia đình for sales at Jasmine Manor 17 & 18 Prince Street St Croix, Virgin Islands 00840 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $649,000 USD
 • 12 Phòng ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Villa Roko

3 & 2 North Street Other Virgin Islands, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Villa Roko 3 & 2 North Street Other Virgin Islands, Virgin Islands 00820 Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ
 
 
    1 của 45
 • $629,900 USD
 • 8 Phòng ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­