Holden Sotheby’s International Realty - Cabarete, Cộng Hòa Dominica  

Office 180-b-2656-5000000383 Photo

Welcome to Holden Sotheby’s International Realty, your source for distinctive properties for every lifestyle in the Dominican Republic. Our association with Sotheby’s International Realty Affilliates LLC ensures you of both local and international exposure. We are a national and global showplace for properties of all types. We specialize in luxury waterfront estates, golf properties, farm and ranch, and residences at all levels of affordability and price ranges.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Rental Properties,
Resort Properties,
Land & Acreage,
Farm & Ranch Properties,
Beach Properties,
Golf Properties
Holden Sotheby’s International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Holden Sotheby’s International Realty
Plaza Ocean One, No. 3318,Calle Principal Cabarete, Puerto Plata 57000 Cộng Hòa Dominica   
Văn phòng: ­+1 809.571.0072­
Văn phòng: ­+1 809.571.0880­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

­