HOM Sotheby's International Realty - La Quinta, CA  

Office 180-b-2937-4001031 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
HOM Sotheby's International Realty
78-015 Main Street,Suite 205 La Quinta, California 92253 United States   
Văn phòng: ­+1 760.541.5300­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 22 kết quả

La Quinta

53556 Ross Avenue La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 53556 Ross Avenue La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 14
 • $6,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

52345 Via Savona - Lot 119 & 120 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 52345 Via Savona - Lot 119 & 120 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 21
 • $6,995,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

78691 Talking Rock Turn La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 78691 Talking Rock Turn La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 50
 • $5,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

La Quinta

81435 Columbus Way La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 81435 Columbus Way La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 28
 • $4,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

79031 Tom Fazio Lane South La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 79031 Tom Fazio Lane South La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 49
 • $4,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

79095 Tom Fazio Lane North La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 79095 Tom Fazio Lane North La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 50
 • $3,500,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

La Quinta

80830 Via Montecito - Lot 78 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 80830 Via Montecito - Lot 78 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 49
 • $3,269,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mirada Circle

31 Mirada Circle Rancho Mirage, California 92270 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mirada Circle 31 Mirada Circle Rancho Mirage, California 92270 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 25
 • $3,095,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Rockcrest Drive

10 Rockcrest Drive Rancho Mirage, California 92270 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Rockcrest Drive 10 Rockcrest Drive Rancho Mirage, California 92270 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 22
 • $2,995,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

53732 Via Pisa

La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 53732 Via Pisa La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 20
 • $2,995,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

80295 Via Mirasol - Lot 4F La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 80295 Via Mirasol - Lot 4F La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 50
 • $2,950,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

La Quinta

53276 Via Palacio Lot 239 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at La Quinta 53276 Via Palacio Lot 239 La Quinta, California 92253 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 16
 • $2,695,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­