New Zealand Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-2965-5000000402 Photo
Arrowtown, New Zealand­ 
New Zealand Sotheby's International Realty
50 Buckingham Street Arrowtown, Otago, 9302 New Zealand
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +64 3 442 0121
 • ­
  Tiếng Anh
 • ­
 • ­
  specialties
  ất động sản cổ,
  Mới xây dựng,
  Tái định cư,
  Bất động sản nghỉ dưỡng,
  Thuộc tính Waterfront,
  Đất đai & Diện tích

về văn phòng này

TBD

­
 • Tài Sản Bán Queenstown

  108 Hogans Gully
  108 Hogans Gully Arrowtown Queenstown, Otago, 9300 New Zealand

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,398,107 ĐÔ LA MỸ
  $3,395,000 NZDNew Zealand Dollar
 • Tài Sản Bán Queenstown

  1 Afton Lane, Jack's Point
  Queenstown, Otago, New Zealand

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,270,749 ĐÔ LA MỸ
  $1,799,000 NZDNew Zealand Dollar
 • Tài Sản Bán Queenstown

  81B Essex Avenue
  Queenstown, Otago, 9302 New Zealand

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $635,728 ĐÔ LA MỸ
  $900,000 NZDNew Zealand Dollar
Hiển thị
­