Ewing & Associates Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-488-4000273 Photo
Thousand Oaks, Hoa Kỳ­ 
Ewing & Associates Sotheby's International Realty
101 N. Westlake Blvd., Suites 110 & 204 Thousand Oaks, California, 91362 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • sales property at Hidden Valley Road

  Hidden Valley Road
  0 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  15
  Phòng ngủ
  15
  Phòng vệ sinh
  $27,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Hidden Valley Road

  Hidden Valley Road
  1464 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $20,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Paseo Del Rancho

  Paseo Del Rancho
  24900 Paseo Del Rancho Calabasas, California, 91302 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $14,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Hidden Valley Road

  Hidden Valley Road
  1688 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $13,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Hidden Valley Road

  Hidden Valley Road
  1753 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  10
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $13,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at W Stafford Road

  W Stafford Road
  393 W Stafford Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  10
  Phòng vệ sinh
  $11,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Vista Ridge Lane

  Vista Ridge Lane
  955 Vista Ridge Lane Westlake Village, California, 91362 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  11
  Phòng vệ sinh
  $9,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at 2200 White Stallion Rd.

  2200 White Stallion Rd.
  Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $8,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Garden Drive

  Garden Drive
  291 Garden Drive Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $6,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Summit View Drive

  Summit View Drive
  4916 Summit View Drive Westlake Village, California, 91362 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at West Potrero Road

  West Potrero Road
  2830 West Potrero Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $4,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at West Stafford Road

  West Stafford Road
  841 West Stafford Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,850,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Upper Lake Road

  Upper Lake Road
  38 Upper Lake Road Lake Sherwood, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Varden Street

  Varden Street
  15445 Varden Street Sherman Oaks, California, 91403 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $2,249,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colodny Drive

  Colodny Drive
  5642 Colodny Drive Agoura Hills, California, 91301 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,339,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­