Ewing & Associates Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-488-4000273 Photo
Thousand Oaks, Hoa Kỳ­ 
Ewing & Associates Sotheby's International Realty
101 N. Westlake Blvd., Suites 110 & 204 Thousand Oaks, California, 91362 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Hidden Valley Road
  0 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  15
  Phòng ngủ
  15
  Phòng vệ sinh
  $27,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Hidden Valley Road
  1464 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $20,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Calabasas

  Paseo Del Rancho
  24900 Paseo Del Rancho Calabasas, California, 91302 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $14,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Hidden Valley Road
  1753 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  10
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $13,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Hidden Valley Road
  1688 Hidden Valley Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $13,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  Vista Ridge Lane
  955 Vista Ridge Lane Westlake Village, California, 91362 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  11
  Phòng vệ sinh
  $9,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  2200 White Stallion Rd.
  Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $8,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Hidden Hills

  5570 Bill Cody Road
  Hidden Hills, California, 91302 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $7,888,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Ladbrook Way
  2550 Ladbrook Way Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Garden Drive
  291 Garden Drive Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,749,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  248 W Stafford Road
  Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $4,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  Summit View Drive
  4916 Summit View Drive Westlake Village, California, 91362 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  West Stafford Road
  841 West Stafford Road Thousand Oaks, California, 91361 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,850,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Calabasas

  Provence Drive
  26844 Provence Drive Calabasas, California, 91302 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $2,799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Calabasas

  26723 Mont Calabasas
  26723 Mont Calabasas Dr. Calabasas, California, 91302 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $2,649,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­