Ewing & Associates Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-488-4000273 Photo
Thousand Oaks, Hoa Kỳ­ 
Ewing & Associates Sotheby's International Realty
101 N. Westlake Blvd., Suites 110 & 204 Thousand Oaks, California, 91362 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  38 Upper Lake Road
  Westlake Village, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Hidden Hills

  24558 John Colter Rd.
  Hidden Hills, California, 91302 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  Vista Oaks Way
  1641 Vista Oaks Way Westlake Village, California, 91361 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,849,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bell Canyon

  9 Morgan Rd.
  Bell Canyon, California, 91307 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Tarzana

  5133 Mecca Ave
  Tarzana, California, 91356 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,549,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Agoura Hills

  29650 Kimberly Dr
  29650 Kimberly Drive Agoura Hills, California, 91301 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,439,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Oak Park

  963 White Pine Ct.
  Oak Park, California, 91377 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,189,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Sherman Oaks

  14624 Martha Street
  Sherman Oaks, California, 91411 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $949,900 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  3106 Winding Lane
  Westlake Village, California, 91361 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Westlake Village

  4227 Par Five Drive
  4227 Par Five Drive 34 Westlake Village, California, 91362 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $890,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  Casino Drive
  3152 Casino Drive Thousand Oaks, California, 91362 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán West Hills

  22446 Gilmore Street
  West Hills, California, 91307 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán West Hills

  23506 Community Street
  West Hills, California, 91304 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $759,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán La Crescenta

  2651 Altura Ave, La Crescenta
  La Crescenta, California, 91214 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $685,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Thousand Oaks

  1707 Shady Brook Dr, Thousand Oaks
  Thousand Oaks, California, 91362 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $599,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­