Telluride Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-539-4000034 Photo
Telluride, Hoa Kỳ­ 
Telluride Sotheby's International Realty
225 South Oak Street, P.O. Box 73 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 970.728.3086
 • ­
  Tiếng Anh
 • ­
 • ­
  specialties
  ất động sản cổ,
  Mới xây dựng,
  Bất động sản cho thuê,
  Thuộc tính Resort,
  Bất động sản nghỉ dưỡng,
  Đất đai & Diện tích,
  Kinh doanh nông nghiệp,
  Nôngtrại & Ranch tính,
  Thuộc tính Golf
­
 • Tài Sản Bán Telluride

  133 Polecat Lane
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $8,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  239 North Fir Street
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $5,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  194 San Joaquin Road
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  107 Rocky Road
  107 Rocky Road Mountain Village Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  314 N. Oak Street
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lumiere Unit 301
  118 Lost Creek Lane, Unit 301 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lot 430 - Touchdown Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  $1,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  35 Skunk Creek Road
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,490,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Cornet Creek 204
  105 South Davis Street, Unit 204 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Placerville

  2500 County Road 58P
  Placerville, Colorado, 81430 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $895,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Placerville

  22327 Highway 145
  Placerville, Colorado, 81430 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $849,500 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Etta Place Too #107
  370 S. Mahoney, Unit 107 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $845,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Montrose

  The Lathrop House
  718 E. Main Street Montrose, Colorado, 81401 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $799,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Placerville

  Lot 23 Fall Creek
  TBD Fall Creek Road 23 Placerville, Colorado, 81430 Hoa Kỳ

  $749,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lot 51 Aldasoro Ranch
  109 Aguirre Road Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  $529,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­