Manormor Sotheby's International Realty - Jacksonville, FL  

Office Manormor Sotheby's International Realty Photo

As in art, wine and collectibles, the common denominator of homes represented by Manormor Sotheby's International Realty is not a particular price range, but rather, the distinctive character of the property. Since 1975, Manormor Sotheby's International Realty has been representing clients in Northeast Florida by bringing to every relationship an emphasis on exceptional service and a practiced eye for recognizing the unique value of a home. We are, by design, a locally owned company with a global reach enhanced by Sotheby's International Realty's network of more than 700 offices in over 52 different countries. At heart, we are a company that treasures the uniquely beautiful and the simple joy of presenting to clients not just a house, but the perfect home.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Ba Tư,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
New Construction,
Relocation,
Waterfront Properties
Manormor Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Manormor Sotheby's International Realty
5233 San Jose Blvd. Jacksonville, Florida 32207 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 904.731.9770­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

­