Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-568-4000145 Photo
Huntington, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
187 Park Avenue Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Cold Spring Harbor

  300 Lawrence Hill Rd , Cold Spring Hrbr, NY 11724
  300 Lawrence Hill Rd Cold Spring Harbor, New York, 11724 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  10
  Phòng vệ sinh
  $13,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dix Hills

  41 Hunting Hollow Court, Dix Hills, NY 11746
  41 Hunting Hollow Ct Dix Hills, New York, 11746 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lloyd Neck

  30 Fort Hill Dr , Lloyd Neck, NY 11743
  30 Fort Hill Dr Lloyd Neck, New York, 11743 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,780,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lloyd Harbor

  7 Plover Ln
  7 Plover Ln Lloyd Harbor, New York, 11743 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $1,690,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  37 Taylor Rd
  Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  36 Baycrest Dr , Huntington Bay, NY 11743
  36 Baycrest Dr Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  $1,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lloyd Neck

  4 N Soundview Dr
  Lloyd Neck, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  1 Beaux Arts Ln , Huntington Bay, NY 11743
  1 Beaux Arts Ln Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,049,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  58 Bay Crest Dr
  58 Bay Crest Dr Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Colonial
  12 Croft Pl Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $949,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Northport

  103 Sea Cove Rd
  103 Sea Cove Rd Northport, New York, 11768 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  27 Makanna Dr
  27 Makanna Dr Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Colonial
  5 Blue Sky Ct Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $879,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  37 A Colonial Dr
  37 A Colonial Dr Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $875,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán St. James

  51 Hamlet Woods Dr
  St. James, New York, 11780 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $849,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­