Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-568-4000145 Photo
Huntington, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
187 Park Avenue Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Cold Spring Harbor

  Colonial
  300 Lawrence Hill Rd Cold Spring Harbor, New York, 11724 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  10
  Phòng vệ sinh
  $13,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Colonial
  121 W Shore Rd Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,999,999 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dix Hills

  Homeowner Assoc
  41 Hunting Hollow Ct Dix Hills, New York, 11746 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Dix Hills

  Colonial
  4 White Birch Dr Dix Hills, New York, 11746 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lloyd Harbor

  Post Modern
  7 Plover Ln Lloyd Harbor, New York, 11743 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $1,690,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  Colonial
  37 Taylor Rd Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Tudor
  59 Pilgrim Path Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,399,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lloyd Neck

  Ranch
  4 N Soundview Dr Lloyd Neck, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,249,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  Colonial
  170 Bay Rd Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Lattingtown

  Colonial
  68 Factory Pond Rd Lattingtown, New York, 11560 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Ranch
  24 Quaker Path Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  Ranch
  1 Beaux Arts Ln Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,189,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Other
  13 Blair Dr Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,075,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington Bay

  Colonial
  4 Charlemagne Rd Huntington Bay, New York, 11743 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $965,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Huntington

  Colonial
  12 Croft Pl Huntington, New York, 11743 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $949,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­