Pacific Sotheby's International Realty - San Diego, CA  

Office 180-b-585-4000819 Photo

Just North of the City and overlooking Mission Valley and Presidio Park is Mission Hills, one of San Diego's oldest and most desirable neighborhoods. Over the years some of San Diego's most prominent architects designed homes in the area, including Richard Requa, William E. Hebbard and Emmor Brooke Weaver. Mission Hills is an upscale, family-friendly community comprised of grand historic homes and quaint craftsman bungalows lining its winding hilltop streets.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties,
New Construction,
Relocation,
Waterfront Properties,
Beach Properties,
Golf Properties
Khu vực phụ trách:
Ca,
United States,
San Diego,
San Diego,
San Diego,
San Diego,
San Diego,
San Ysidro
Pacific Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Pacific Sotheby's International Realty
810 West Washington Street San Diego, California 92103 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 619.269.2277­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 26 kết quả
Agent 180-a-585-4030346 Thumbnail

Jonathan Alaniz

CalBRE# 01347324
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.358.3893­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4029615 Thumbnail

Todd Armstrong

CalBRE# 01256537
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 858.229.8752­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4019754 Thumbnail

Anthony Balsamo

CalBRE# 01051230
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.885.7929­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4021515 Thumbnail

Betsy Bowers

CalBRE# 00867584
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.972.9497­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4019756 Thumbnail

Dolores Contreras

CalBRE# 01865087
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.549.1146­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-585-4032035 Thumbnail

Ryan Dick

CalBRE# 01951618
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.453.6515­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4023077 Thumbnail

James Diggins

CalBRE# 01487962
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.395.1426­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4030442 Thumbnail

Celeste Dunn

CalBRE# 01397840
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.291.0055­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4020088 Thumbnail

Drew Field

CalBRE# 01862648
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.886.3909­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4020866 Thumbnail

Carol Hackim

CalBRE# 00858942
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.892.2820­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4026843 Thumbnail

Mary Ellen Haywood

CalBRE# 01264878
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.994.5515­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-585-4020107 Thumbnail

Janna Hernholm

CalBRE# 00841932
Pacific Sotheby's International Realty
­+1 619.985.4126­
­+1 619.269.2277­
810 West Washington Street
San Diego, California 92103 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
­