Briggs Freeman Sotheby's International Realty - Dallas, TX  

Office 180-b-599-4000825 Photo

Briggs Freeman Sotheby's International Realty is the oldest privately held real estate boutique in Dallas. With over 130 associates, we specialize in significant properties, from historic to contemporary, and represent all areas of Dallas, from the Park Cities to Southlake. Our deep-rooted connections and cutting-edge marketing and global strategies will take clients into the future.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties
Briggs Freeman Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Briggs Freeman Sotheby's International Realty
5600 W. Lovers Lane, Suite 224, Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 214.350.0400­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 204 kết quả

Gated Preston Hollow Estate

10777 Strait Lane Dallas, Texas 75229 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Gated Preston Hollow Estate 10777 Strait Lane  Dallas, Texas 75229 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $19,500,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 4 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Dans Bois Crête

9806 Inwood Road Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Dans Bois Crête 9806 Inwood Road  Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $14,999,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Elegant and Classically Beautiful Home

4015 Beverly Drive Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant and Classically Beautiful Home 4015 Beverly Drive  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $13,795,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Exclusive Preston Hollow Estate

Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Exclusive Preston Hollow Estate  Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 41
 • $13,000,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Exquisite Enlish Stone Manor

3712 Alice Circle Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Exquisite Enlish Stone Manor 3712 Alice Circle  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 41
 • $10,500,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Majestic Mediterranean Masterpiece

9700 Audubon Place Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Majestic Mediterranean Masterpiece 9700 Audubon Place  Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $7,250,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Mediterranean Retreat in the Creeks of Preston Hollow

10718 Bridge Hollow Court Dallas, Texas 75229 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean Retreat in the Creeks of Preston Hollow 10718 Bridge Hollow Court  Dallas, Texas 75229 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $5,995,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

The Mansion Residence

2801 Turtle Creek Boulevard #7E Dallas, Texas 75219 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at The Mansion Residence 2801 Turtle Creek Boulevard #7E  Dallas, Texas 75219 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 45
 • $5,900,000 USD
 • 2 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Architecturally Significant Contemporary in Highland Park

3601 Euclid Avenue Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Architecturally Significant Contemporary in Highland Park 3601 Euclid Avenue  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $4,950,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

9410 Alva Court

Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 9410 Alva Court  Dallas, Texas 75220 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $4,900,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Magical Highland Park Acreage

4808 Drexel Drive Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Magical Highland Park Acreage 4808 Drexel Drive  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 5

Concho Ranch

15909 Lake Ray Hubbard Drive Forney, Texas 75126 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Concho Ranch 15909 Lake Ray Hubbard Drive  Forney, Texas 75126 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $4,750,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­