Briggs Freeman Sotheby's International Realty - Dallas, TX  

Office 180-b-599-4000825 Photo

Briggs Freeman Sotheby's International Realty is the oldest privately held real estate boutique in Dallas. With over 130 associates, we specialize in significant properties, from historic to contemporary, and represent all areas of Dallas, from the Park Cities to Southlake. Our deep-rooted connections and cutting-edge marketing and global strategies will take clients into the future.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Chuyên môn hóa:
Historic Properties
Briggs Freeman Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Briggs Freeman Sotheby's International Realty
5600 W. Lovers Lane, Suite 224, Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 214.350.0400­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 13 đến 24 của 212 kết quả

Concho Ranch

15909 Lake Ray Hubbard Drive Forney, Texas 75126 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Concho Ranch 15909 Lake Ray Hubbard Drive  Forney, Texas 75126 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 50
 • $4,750,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Tuscan Estate

5019 Shadywood Lane Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Tuscan Estate 5019 Shadywood Lane  Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $4,499,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Southern Architectur Style Estate

4121 Windsor Parkway Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Southern Architectur Style Estate 4121 Windsor Parkway  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 • $4,395,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Highland Park Traditional

4412 Belclaire Avenue Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Highland Park Traditional 4412 Belclaire Avenue  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $4,050,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Gated Los Arboles

21 Robledo Drive Dallas, Texas 75230 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Gated Los Arboles 21 Robledo Drive  Dallas, Texas 75230 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $3,925,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Views to Blow You Away

3831 Turtle Creek Boulevard #24B Dallas, Texas 75219 Hoa Kỳ
Nhà chung cư for sales at Views to Blow You Away 3831 Turtle Creek Boulevard #24B  Dallas, Texas 75219 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $3,900,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà chung cư
 • Xem Chi Tiết »
­

3416 Drexel Drive

Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 3416 Drexel Drive  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $3,495,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

4021 Corbin

Denton, Texas 76207 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 4021 Corbin  Denton, Texas 76207 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $3,495,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Classic Highland Park Home with Clean Lines

3513 Princeton Avenue Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Classic Highland Park Home with Clean Lines 3513 Princeton Avenue  Dallas, Texas 75205 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $3,375,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Stately Mediterranean Estate

16525 Preston Trail Drive Dallas, Texas 75248 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Stately Mediterranean Estate 16525 Preston Trail Drive  Dallas, Texas 75248 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $3,295,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Classic Elegance in Sunnybrook Estates

5022 Shadywood Lane Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Classic Elegance in Sunnybrook Estates 5022 Shadywood Lane  Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 27
 • $3,199,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Traditional Forms in Modern Design

5222 Farquhar Lane Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Traditional Forms in Modern Design 5222 Farquhar Lane  Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $3,175,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­