Briggs Freeman Sotheby's International Realty - Dallas, TX  

Office 180-b-599-4000825 Photo

Briggs Freeman Sotheby's International Realty is the oldest privately held real estate boutique in Dallas. With over 130 associates, we specialize in significant properties, from historic to contemporary, and represent all areas of Dallas, from the Park Cities to Southlake. Our deep-rooted connections and cutting-edge marketing and global strategies will take clients into the future.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Chuyên môn hóa:
Historic Properties
Briggs Freeman Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Briggs Freeman Sotheby's International Realty
5600 W. Lovers Lane, Suite 224, Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 214.350.0400­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

 
Briggs Freeman Sotheby's International Realty
5600 W. Lovers Lane, Suite 224,
Dallas, Texas 75209 Hoa Kỳ 
 
­ Tạo Chỉ Dẫn
Đi
­