Immobilière Foch Sotheby's International Realty - Montpellier, Pháp  

Office 180-b-662-5422 Photo

Immobilière Foch Sotheby's International Realty has been founded 8 years ago and has since then become one of the leading specialists for luxury residential real estate in the Languedoc-Roussillon region. Its owner and manager, Mr Bruno Zermati, boats more than 15 years of experience and offers together with her staff a wealth of knowledge and expertise providing their customers with the highest level of service, professionalism and integrity. Immobilière Foch Sotheby‘s International Realty France is strategically located in the historical heart of the town of Montpellier in the Languedoc-Roussillon region. The office offers a wide range of country houses, châteaux, farmhouses, mills, and apartments not only in the Languedoc-Roussillon region, but also other parts of Southern France between Provence and Toulouse.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha
Immobilière Foch Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
13 bis, rue Foch Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp   
Văn phòng: ­+33 (0)4 67 57 34 10­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 5 của 5 kết quả
Agent 180-a-662-66407345 Thumbnail

Anne Bailles

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
­+33(0)467573410­
­+33 (0)4 67 57 34 10­
13 bis, rue Foch
Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp 
 
Agent 180-a-662-66407334 Thumbnail

David Facelina

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
­+33(0)467573410­
­+33 (0)4 67 57 34 10­
13 bis, rue Foch
Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp 
 
Agent 180-a-662-15264483 Thumbnail

Grâce Fernandes

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
­+33 (0)4 67 5734 10­
­+33 (0)4 67 57 34 10­
13 bis, rue Foch
Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Bồ Đào Nha
Agent 180-a-662-67372390 Thumbnail

Ferdinand Frommer

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
­+ 33(0)782 577 002­
­+33 (0)4 67 57 34 10­
13 bis, rue Foch
Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức
Agent 180-a-662-1302933 Thumbnail

Bruno Zermati

Immobilière Foch Sotheby's International Realty
­+33 (0)4 67 57 34 10­
13 bis, rue Foch
Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 Pháp 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
­