Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-666-4000152 Photo
Glen Head, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
240 Glen Head Road, Suite 2 Glen Head, New York, 11545 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Westhampton Beach

  Contemporary
  207 Dune Rd Westhampton Beach, New York, 11978 Hoa Kỳ

  9
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $10,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Brookville

  Colonial
  16 Evergreen Way Old Brookville, New York, 11545 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $7,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Mill Neck

  Colonial
  La Colline Dr Mill Neck, New York, 11765 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $5,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Colonial
  4 Hidden Pond Dr Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,198,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  3000 Royal Ct 3111 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,875,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  3000 Royal Ct 3104 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,625,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  2000 Royal Court 5 2316 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $3,525,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  2000 Royal Court 2 2008 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Ritz-Carlton Residences
  1000 Royal Ct 1307 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  1000 Royal Court 5 1314 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,925,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Cutchogue

  Land
  2100/2240 Dignans Cutchogue, New York, 11935 Hoa Kỳ

  $2,888,888 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Brookville

  Colonial
  8 Pin Oak Ct Old Brookville, New York, 11545 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,599,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Brookville

  Colonial
  8 Pound Hollow Ct Old Brookville, New York, 11545 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,575,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Condo
  5000 Royal Ct 5101 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,475,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán North Hills

  Ritz-Carlton Residences
  2000 Royal Ct 2116 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,425,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­