Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-666-4000152 Photo
Glen Head, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
240 Glen Head Road, Suite 2 Glen Head, New York, 11545 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • sales property at Colonial

  Colonial
  16 Evergreen Way Old Brookville, New York, 11545 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $7,800,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colonial

  Colonial
  4 Hidden Pond Dr Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,198,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  3000 Royal Ct 3111 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,875,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  3000 Royal Ct 3104 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,625,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  2000 Royal Ct 2315 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $3,525,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colonial

  Colonial
  14 Sound Bay Dr Lloyd Neck, New York, 11743 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $3,498,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Ritz-Carlton Residences

  Ritz-Carlton Residences
  1000 Royal Ct 1307 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,975,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  2000 Royal Ct 2207 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,825,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colonial

  Colonial
  273 Hillcrest Upper Brookville, New York, 11771 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,598,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colonial

  Colonial
  133 Searingtown Rd Manhasset, New York, 11030 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,588,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Colonial

  Colonial
  1 Bostwick Ln Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  5000 Royal Ct 5101 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,475,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  5000 Royal Ct 5107 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,425,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Ritz-Carlton Residences

  Ritz-Carlton Residences
  2000 Royal Unit Ct 2116 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,425,000 ĐÔ LA MỸ
 • sales property at Condo

  Condo
  5000 Royal Ct 5103 North Hills, New York, 11040 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,400,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­