Wallace & Co. Sotheby's International Realty - Edgartown, MA  

Office 180-b-685-4000387 Photo

Wallace & Co. Sotheby's International Realty is the leading professional real estate firm on Martha's Vineyard. We are staffed 7 days a week, proudly serving Aquinnah, Chilmark, Edgartown, Oak Bluffs, Vineyard Haven, and West Tisbury, with offices both Up and Down-Island. Our team, which includes 13 highly experienced sales associates, understands the unique nature of the Martha's Vineyard market as a generational gathering place and takes pride in catering to year-round Islanders as well as vacationers.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Tây Ban Nha
Wallace & Co. Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
1 North Water Street,P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 508.627.3313­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 14 kết quả
Agent 180-a-685-4007128 Thumbnail

Sally Anderson

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4014724 Thumbnail

Langdon Clarke

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4033206 Thumbnail

Katrina Delgadillo

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-685-4006989 Thumbnail

Alyssa Dubin

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4007268 Thumbnail

Ann Heron

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4007090 Thumbnail

Mark Jenkins

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4007093 Thumbnail

Dee Moyer

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-685-4006949 Thumbnail

Judy Murray

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4006956 Thumbnail

Bonnie Pierce

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4015927 Thumbnail

Shakti Reynolds

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4007095 Thumbnail

Bill Rossi

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-685-4006986 Thumbnail

Peyton Wallace

Wallace & Co. Sotheby's International Realty
­+1 508.627.3777­
­+1 508.627.3313­
1 North Water Street
P.O. Box 2005 Edgartown, Massachusetts 02539 Hoa Kỳ 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
­