Telluride Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-700-4000069 Photo
Telluride, Hoa Kỳ­ 
Telluride Sotheby's International Realty
565 Mountain Village Blvd. Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 970.728.1404
 • ­
  Tiếng Anh,
  Tiếng Pháp,
  Tiếng Tây Ban Nha
 • ­
 • ­
  specialties
  ất động sản cổ,
  Mới xây dựng,
  Bất động sản cho thuê,
  Thuộc tính Resort,
  Bất động sản nghỉ dưỡng,
  Đất đai & Diện tích,
  Kinh doanh nông nghiệp,
  Nôngtrại & Ranch tính,
  Thuộc tính Golf
­
 • Tài Sản Bán Telluride

  The Bridge House
  135 Palmyra Drive Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $8,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Halcyon West
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $6,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  692 Mountain Village Blvd.
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $6,175,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  130 Highlands Way
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $5,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  753 Mountain Village Blvd
  753 Mountain Village Blvd Mountain Village Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  $2,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  East Gregory Avenue Estate Lot
  Lot 3, East Gregory Avenue Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  $2,350,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Residence 703, Madeline Hotel & Residences
  568 Mountain Village Boulevard, Residence 703 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,300,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Norwood

  Wire Pasture Ranch
  TBD 44ZS Road Norwood, Colorado, 81423 Hoa Kỳ

  $2,300,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Tramontana 5
  95 Aspen Ridge Drive, Unit 5 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,290,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lots: 243AR/243BR Hang Glider Drive
  100/102 Hang Glider Drive Lots: 243AR/243BR Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  $1,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lumiere Residence 201
  118 Lost Creek Lane, Residence 201 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,455,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Residence 1303, Madeline Hotel & Residences
  568 Mountain Village Boulevard, Residence 1303 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  1
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $775,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Residence 434, Madeline Hotel & Residences
  568 Mountain Village Boulevard, Residence 1404 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  1
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $750,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Norwood

  406 Flagstone Lane
  Norwood, Colorado, 81432 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  4114/4116 Mountain Lodge
  457 Mountain Village Blvd, Summit Suite 4114/4116 Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  2
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $599,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­