Périgord Sotheby's International Realty - Sarlat, Pháp  

Office Périgord Sotheby's International Realty Photo

"Périgord Sotheby's International Realty" is one of the leading brokerages for properties of distinction in the Périgord, Dordogne and Lot regions of France. The Company is owned and managed by Marie - Françoise and her son Jean-Baptiste de Lafontaine who have more than 10 years experience in the sale of important properties in this important market that is highly popular both with French and foreign buyers due to its wealth of large, historic estates, charming towns, excellent infrastructure and untouched landscape. The highly elegant offices of " Périgord Sotheby's International Realty" are located in a historic building in the heart of the charming market - town of Sarlat-en-Périgord, one of the most important focal points of the Périgord region. " Périgord Sotheby's International Realty" and its multi - lingual team will be happy to assist its distinguished customers from around the globe in the search for exceptional properties in the Périgord, Dordogne and Lot regions.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Périgord Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Périgord Sotheby's International Realty
19, rue Tourny Sarlat, Aquitaine 24200 Pháp   
Văn phòng: ­+33 (0)6 88 05 08 37­
Văn phòng: ­+33 (0)5 53 30 44 04­
­

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

­