Office 180-b-717-4000210

Stirling Sotheby's International Realty - Heathrow, FL  

Office 180-b-717-4000210 Photo

Please contact Rena McDonald, Broker Manager

Ngôn Ngữ:
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Gujarati,
Tiếng Hindi,
Tiếng Ý,
Tiếng Quan Thoại,
Tiếng Ba Tư,
Tiếng Punjab,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Swahili
Stirling Sotheby's International Realty
115 International Parkway Heathrow, Florida 32746 United States   
Văn phòng: ­+1 407.333.1900­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 73 kết quả

Merritt Island, Florida

6075 South Tropical Trail Merritt Island, Florida 32952 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Merritt Island, Florida 6075 South Tropical Trail Merritt Island, Florida 32952 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 16
 • $6,500,000 
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mount Dora, Florida

17800 Palm View Circle Mount Dora, Florida 32757 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mount Dora, Florida 17800 Palm View Circle Mount Dora, Florida 32757 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 50
 • $5,800,000 
 • 9 Phòng Ngủ
 • 9 Phòng tắm đầy đủ
 • 5 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Orlando, Florida

9114 Sloane Street Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Orlando, Florida 9114 Sloane Street Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 49
 • $3,385,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Orlando, Florida

9680 Sloane Street Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Orlando, Florida 9680 Sloane Street Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 42
 • $3,149,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Lake Mary, Florida

Lake Mary, Florida 32746 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Lake Mary, Florida Lake Mary, Florida 32746 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 45
 • $2,675,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Winter Park,Florida

4501 Howell Branch Road Winter Park, Florida 32792 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Winter Park,Florida 4501 Howell Branch Road Winter Park, Florida 32792 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 27
 • $2,399,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Orlando, Florida

8682 Farthington Way Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Orlando, Florida 8682 Farthington Way Orlando, Florida 32827 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 50
 • $1,999,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Winter Haven, Florida

2415 Winterset Road Winter Haven, Florida 33884 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Winter Haven, Florida 2415 Winterset Road Winter Haven, Florida 33884 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 38
 • $1,875,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Orlando, Florida

9398 Pocket Lane Orlando, Florida 32836 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Orlando, Florida 9398 Pocket Lane Orlando, Florida 32836 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 42
 • $1,865,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Winter Park, Florida

4235 Bear Gully Road Winter Park, Florida 32792 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Winter Park, Florida 4235 Bear Gully Road Winter Park, Florida 32792 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 37
 • $1,849,999 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Sanford, Florida

1953 Lake Markham Preserve Trail Sanford, Florida 32771 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Sanford, Florida 1953 Lake Markham Preserve Trail Sanford, Florida 32771 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 44
 • $1,849,999 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Lake Mary, Florida

1846 Bridgewater Drive Lake Mary, Florida 32746 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Lake Mary, Florida 1846 Bridgewater Drive Lake Mary, Florida 32746 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 48
 • $1,495,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­