Soleil Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-724-4000426 Photo
Margate City, Hoa Kỳ­ 
Soleil Sotheby's International Realty
8502 Ventnor Ave Margate City, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 609.487.8000
 • ­
  Tiếng Anh,
  Tiếng Hungary,
  Tiếng Bồ Đào Nha,
  Tiếng Tây Ban Nha
 • ­
 • ­
  specialties
  Mới xây dựng,
  Tái định cư,
  Bất động sản cho thuê,
  Thuộc tính Resort,
  Bất động sản nghỉ dưỡng,
  Thuộc tính Waterfront,
  Đất đai & Diện tích
­
 • Tài Sản Bán Estell Manor

  667 Estell Manor Road
  Estell Manor, New Jersey, 08319 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $3,350,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Ventnor

  114 S Portland Ave
  114 S Portland Ave OCEANFRONT DOUBLE LOT Ventnor, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,624,999 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  101 S Argyle Ave
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,400,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Longport

  2501 Atlantic Ave
  2501 Atlantic Avenue Longport, New Jersey, 08403 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $2,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  101 S Pembroke
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,275,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Ventnor

  118 S. Sacramento Avenue
  118 S. Sacramento OCEANFRONT Ventnor, New Jersey, 08406 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,200,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  100 S Pembroke Ave
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,150,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  100 S Gladstone
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,999,999 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  19 S Thurlow Avenue
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,679,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Longport

  106 A S 16th Ave
  106 B S 16th Ave Longport, New Jersey, 08403 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,650,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Longport

  8 N 36th Ave
  Longport, New Jersey, 08403 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,550,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Longport

  106 A S 16th Ave
  Longport, New Jersey, 08403 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,550,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Ventnor

  109 S. Newport
  109 S Newport Ave Ventnor, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  1 N Lancaster Avenue
  1 N Lancaster Avenue PARKWAY NORTH Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,475,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Margate

  13 S Frontenac Ave
  Margate, New Jersey, 08402 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,399,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­