Julia B. Fee Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-754-4000813 Photo
Bronxville, Hoa Kỳ­ 
Julia B. Fee Sotheby's International Realty
2 Park Place Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Tudor Style
  274 Pondfield Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $5,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Remarkable Bronxville Estate
  29 Prescott Avenue Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,850,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Welcome To 6 Plateau Circle West
  6 West Plateau Circle West Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $3,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Prestigious Masterton Woods
  12 Masterton Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,500,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Beautiful Normandy Tudor
  4 High Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Immaculate Mediterranean-Inspired Home
  16 Courseview Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Pelham

  Exceptional Arts & Crafts Victorian
  328 Cliff Avenue Pelham, New York, 10803 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,988,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Stunning Curb Appeal
  10 Lee Place Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,985,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Charming House On Historic Hilltop
  6 Lookout Avenue Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Exquisitely Updated
  10 Argyle Place Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,395,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Windham

  Mountain Chic
  142 Trailside Road Windham, New York, 12496 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,199,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Spectacular Private Estate
  45 Sunnybrook Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,999,999 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Bronxville

  Spacious Village Home
  27 Ridgecroft Road Bronxville, New York, 10708 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,999,995 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Pelham

  Rare Shingle Style Masterpiece
  516 Fowler Avenue Pelham, New York, 10803 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $1,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Pelham

  Pelham Manor Estate
  1354 Manor Circle Pelham, New York, 10803 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,850,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­