Hong Kong Sotheby's International Realty - Wan Chai, Hong Kong  

Office 180-b-761-5000000263 Photo

As Hong Kong Sotheby's International Realty, we carry on the brand's prestige and tradition. Our mission is to introduce you to the most inspiring selection of extraordinary properties, whilst maintaining the highest level of service and integrity at all times.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Nhật,
Tiếng Quan Thoại,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog
Hong Kong Sotheby's International Realty
Suite 2001, Three Pacific Place,,1 Queen's Road East Wan Chai, Hong Kong   
Văn phòng: ­+852.3108.2108­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 42 kết quả
Agent 180-a-761-21378268 Thumbnail

Gertrud Bengler

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9135.3783­
­+852.3108.2154­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-761-23917213 Thumbnail

Binoche Chan

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9171.1870­
­+852.3108.2123­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Anh
Agent 180-a-761-13703829 Thumbnail

Teresa Chu

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.3108.2118­
­+852.9029.6819­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Anh,
Tiếng Nhật
Agent 180-a-761-19371592 Thumbnail

James Daly

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9858.1895­
­+852.3108.2159­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-761-25512460 Thumbnail

Clemence de Calbiac

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.5664.8718­
­+852.3108.2169­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-761-22130040 Thumbnail

Gabrielle de Sigalas

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9198.7504­
­+852.3108.2150­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-761-25512457 Thumbnail

Anneleen Dirick

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9762.7667­
­+852.3108.2193­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
Agent 180-a-761-16987825 Thumbnail

Martina Ebert

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.3108.2151­
­+852.6089.5517­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Đức
Agent 180-a-761-21378270 Thumbnail

Susan Fitzgerald

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9754.5967­
­+852.3108.2153­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Agent 180-a-761-18306408 Thumbnail

Eva Fung

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9238.8762­
­+852.3108.2125­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Anh,
Tiếng Quan Thoại
Agent 180-a-761-13703833 Thumbnail

Letizia Garcia Garcia

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.3108.2165­
­+852.9343.2276­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Tây Ban Nha
Agent 180-a-761-22130041 Thumbnail

Jessica Grady

Hong Kong Sotheby's International Realty
­+852.9198.1007­
­+852.3108.2156­
Suite 2001, Three Pacific Place,
Wan Chai, Hong Kong 
 
Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
­