Hong Kong Sotheby's International Realty - Wan Chai, Hong Kong  

Office 180-b-761-5000000263 Photo

As Hong Kong Sotheby's International Realty, we carry on the brand's prestige and tradition. Our mission is to introduce you to the most inspiring selection of extraordinary properties, whilst maintaining the highest level of service and integrity at all times.

Ngôn Ngữ:
Tiếng Quảng Đông,
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Hà Lan,
Tiếng Anh,
Tiếng Pháp,
Tiếng Đức,
Tiếng Ý,
Tiếng Nhật,
Tiếng Quan Thoại,
Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tagalog
Hong Kong Sotheby's International Realty
Suite 2001, Three Pacific Place,,1 Queen's Road East Wan Chai, Hong Kong   
Văn phòng: ­+852.3108.2108­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
 
Hong Kong Sotheby's International Realty
Suite 2001, Three Pacific Place,,1 Queen's Road East
Wan Chai, Hong Kong 
 
­ Tạo Chỉ Dẫn
Đi
­