Telluride Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-776-4000033 Photo
Telluride, Hoa Kỳ­ 
Telluride Sotheby's International Realty
137 W. Colorado Ave. Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 970.728.1404
 • ­
  Tiếng Anh,
  Tiếng Pháp,
  Tiếng Tây Ban Nha
 • ­
 • ­
  specialties
  ất động sản cổ,
  Mới xây dựng,
  Bất động sản cho thuê,
  Thuộc tính Resort,
  Bất động sản nghỉ dưỡng,
  Đất đai & Diện tích,
  Kinh doanh nông nghiệp,
  Nôngtrại & Ranch tính,
  Thuộc tính Golf
­
 • Tài Sản Bán Telluride

  114-124 Victoria Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  9
  Phòng ngủ
  10
  Phòng vệ sinh
  $21,000,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  113 Highlands Way
  Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  8
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $18,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  500 Elk Run Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $7,100,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  290 S. Townsend Street 1, 2 & 3
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $6,650,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  274 Benchmark Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $6,590,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Stone's Throw
  345 B West Pacific Avenue Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $5,590,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  130 Highlands Way
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $5,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Placerville

  Specie Wilderness Ranch
  TBD CR P52, Lots 1,3,4,5,6,7 Placerville, Colorado, 81430 Hoa Kỳ

  $4,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  229 E. Serapio Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Stone's Throw
  325 West Pacific Avenue Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  159 Benchmark
  Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $4,795,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lorain III, Unit 6
  111 San Joaquin Road Lorian III, Unit 6 Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $4,450,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Lorain III, Unit 5
  111 San Joaquin Road Lorian III, Unit 5 Mountain Village, Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  15 Stonegate Drive
  Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Telluride

  Stone's Throw
  345 A West Pacific Avenue Telluride, Colorado, 81435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,840,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­