Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-824-4000492 Photo
Shelter Island Heights, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
17 Grand Ave., PO Box 631 Shelter Island Heights, New York, 11965 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Traditional
  23 Freds Ln Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $4,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Exquisite Estate
  1 Dering Woods Ln Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $4,700,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Contemporary
  139 N Ram Island Dr Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,495,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Southampton

  Contemporary
  125 Middle Pond Rd Rd Southampton, New York, 11968 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,995,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Traditional
  1 Landing Ln Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Barn
  72 S Ferry Rd Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  1
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $1,685,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Modern
  15 Dickerson Dr Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,645,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island Heights

  Modern
  6 Sunnyside Ave Shelter Island Heights, New York, 11965 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,640,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Land
  56-60 N Menantic Rd Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  $1,599,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Traditional
  26 Country Club Dr Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,590,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Farmhouse
  5 Sunshine Rd Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,575,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Modern
  142H N Ferry Rd Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,375,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Traditional
  6 Country Club Dr Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,175,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Colonial
  44 Country Club Dr Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $985,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Shelter Island

  Land
  131 B S Midway Rd Shelter Island, New York, 11964 Hoa Kỳ

  $889,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­