Daniel Gale Sotheby's International Realty

văn phòng liên lạc ­­
­
­
­
­
­
Office 180-b-824-4000492 Photo
Shelter Island Heights, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
17 Grand Ave.,PO Box 631 Shelter Island Heights, New York 11965 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Property For Sale at Nantucket

  Nantucket
  Shelter Island Heights, New York 11965 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  8
  Phòng vệ sinh
  $8,995,000 American Dollar
 • Property For Sale at Barn

  Barn
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  1
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $2,989,000 American Dollar
 • Property For Sale at Traditional

  Traditional
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $2,695,000 American Dollar
 • Property For Sale at Traditional

  Traditional
  47 Peconic Ave Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,500,000 American Dollar
 • Property For Sale at Land

  Land
  6A & 6B Westmoreland Dr Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  $2,200,000 American Dollar
 • Property For Sale at Post Modern

  Post Modern
  54 Westmoreland Dr Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,200,000 American Dollar
 • Property For Sale at Traditional

  Traditional
  East Hampton, New York 11937 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,800,000 American Dollar
 • Property For Sale at Bungalow

  Bungalow
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  1
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $1,700,000 American Dollar
 • Property For Sale at Colonial

  Colonial
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $1,695,000 American Dollar
 • Property For Sale at Modern

  Modern
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,695,000 American Dollar
 • Property For Sale at Farmhouse

  Farmhouse
  29A Osprey Rd Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,300,000 American Dollar
 • Property For Sale at Cottage

  Cottage
  61 Peconic Ave Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,150,000 American Dollar
 • Property For Sale at Traditional

  Traditional
  58 Lake Dr Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,100,000 American Dollar
 • Property For Sale at Victorian

  Victorian
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,100,000 American Dollar
 • Property For Sale at Mediterranean

  Mediterranean
  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $995,000 American Dollar
Hiển thị
­