Daniel Gale Sotheby's International Realty - Shelter Island Heights, NY  

Office 180-b-824-4000492 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Daniel Gale Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Liên Môi giới bất động sản này

Daniel Gale Sotheby's International Realty
17 Grand Ave.,PO Box 631 Shelter Island Heights, New York 11965 Hoa Kỳ   
Văn phòng: ­+1 631.749.1155­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Các bảng liệt kê , Đại lý và thông tin khác về Văn phòng bất động sản này

Hiển thị 1 đến 12 của 31 kết quả

Victorian

Shelter Island Heights, New York 11965 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Victorian  Shelter Island Heights, New York 11965 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $4,750,000 USD
 • 35 Phòng ngủ
 • 38 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mediterranean

8C Pheasant Ln Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean 8C Pheasant Ln  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $3,100,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Traditional

47 Peconic Ave Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Traditional 47 Peconic Ave  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,999,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Contemporary

Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Contemporary  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,450,000 USD
 • 5 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Traditional

22 Nostrand Pky Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Traditional 22 Nostrand Pky  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $2,290,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Traditional

East Hampton, New York 11937 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Traditional  East Hampton, New York 11937 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 7
 • $1,800,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Colonial

Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $1,695,000 USD
 • 6 Phòng ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Contemporary

100 S Midway Rd Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Contemporary 100 S Midway Rd  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $1,675,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Cape

12 Hay Beach Rd Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Cape 12 Hay Beach Rd  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,197,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Mediterranean

Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $1,150,000 USD
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Other

38 Congdon Rd Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Other 38 Congdon Rd  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,050,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Traditional

1 Locust Woods Dr Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Traditional 1 Locust Woods Dr  Shelter Island, New York 11964 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $990,000 USD
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­