Daniel Gale Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-831-4000156 Photo
Greenvale, Hoa Kỳ­ 
Daniel Gale Sotheby's International Realty
342 Wheatley Plaza Greenvale, New York, 11548 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
­
 • Tài Sản Bán Upper Brookville

  Estate
  Bel Air Ct Upper Brookville, New York, 11771 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $8,900,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Estate
  Hidden Pond Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  6
  Phòng vệ sinh
  $3,888,888 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Brookville

  Estate
  6 Dogwood Hill Brookville, New York, 11545 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $3,750,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Post Modern
  12 Pinetree Ln Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  7
  Phòng ngủ
  7
  Phòng vệ sinh
  $3,050,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Roslyn Heights

  Colonial
  33 Arbor Ln Roslyn Heights, New York, 11577 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,695,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Colonial
  7 Horseshoe Rd Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Colonial
  7 Grace Dr Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  6
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,198,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Roslyn Estates

  Post Modern
  9 The Pines Roslyn Estates, New York, 11576 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $1,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Colonial
  192 Old Westbury Rd Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $1,575,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Colonial
  7 Waverly Rd Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  1
  Phòng vệ sinh
  $1,499,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Old Westbury

  Land
  7 Guys Ln Old Westbury, New York, 11568 Hoa Kỳ

  $1,350,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Albertson

  Colonial
  40 Ridge Rd Albertson, New York, 11507 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $1,158,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Glen Head

  Colonial
  21 Willow Pl Glen Head, New York, 11545 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Briarwood

  Split
  138-19 Coolidge Ave Briarwood, New York, 11435 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $999,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Roslyn Heights

  Colonial
  Roslyn Heights, New York, 11577 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $998,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­