Daniel Gale Sotheby's International Realty - Greenvale, NY  

Office 180-b-831-4000156 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Daniel Gale Sotheby's International Realty có danh sách bất động sản ở nhiều địa phương trong lĩnh vực này . Đại lý bất động sản và môi giới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với tất cả sự giúp đỡ bạn cần phải mua hoặc bán một nhà sang trọng .

Contact This Real Estate Brokerage

Daniel Gale Sotheby's International Realty
342 Wheatley Plaza Greenvale, New York 11548 United States   
Văn phòng: ­+1 516.626.7600­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *

Listings, Agents and Other Information about this Real Estate Office

Hiển thị 1 đến 12 của 36 kết quả

Colonial

203 Store Hill Rd Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 203 Store Hill Rd  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 13
 • $12,800,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Spring Hill 2

8 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Spring Hill 2 8 Canter Ln  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11

Spring Hill 1

10 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Spring Hill 1 10 Canter Ln  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
­

Colonial

33 Meadowridge Ln Old Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 33 Meadowridge Ln  Old Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $4,200,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

25 Evans Dr Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 25 Evans Dr  Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,588,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial  Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,588,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Mediterranean

9 Trusdale Dr Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean 9 Trusdale Dr  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,500,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Estate

Oyster Bay Cove, New York 11791 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Estate  Oyster Bay Cove, New York 11791 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $3,488,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

3 Hickory Dr Old Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 3 Hickory Dr  Old Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $2,998,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Ranch

2 Spur Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Ranch 2 Spur Ln  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,648,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mediterranean

11 Quail Run Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean 11 Quail Run  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $2,600,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

3 August Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 3 August Ln  Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $2,175,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­