Daniel Gale Sotheby's International Realty - Greenvale, NY  

Office 180-b-831-4000156 Photo

Ngôn Ngữ:
Tiếng Anh
Daniel Gale Sotheby's International Realty
342 Wheatley Plaza Greenvale, New York 11548 United States   
Văn phòng: ­+1 516.626.7600­
­
Xem trang web văn phòng »

ª Yêu cầu thêm Thông tin

yêu cầu *
Hiển thị 1 đến 12 của 42 kết quả

Colonial

203 Store Hill Rd Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 203 Store Hill Rd Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 13
 • $15,000,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Acorn Hill

3 Saddle Ridge Rd Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Acorn Hill 3 Saddle Ridge Rd Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 18
 • $6,899,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Spring Hill 2

8 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Spring Hill 2 8 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 11
­

Spring Hill 1

10 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at Spring Hill 1 10 Canter Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 11

Ranch

10 Mansion Dr Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Ranch 10 Mansion Dr Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 12
 • $3,995,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 20
 • $3,588,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Colonial

25 Evans Dr Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 25 Evans Dr Brookville, New York 11545 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 20
 • $3,588,000 
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mediterranean

9 Trusdale Dr Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean 9 Trusdale Dr Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 20
 • $3,500,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Colonial

125 Wheatley Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Colonial 125 Wheatley Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 19
 • $2,700,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­

Ranch

2 Spur Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Ranch 2 Spur Ln Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 21
 • $2,648,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Mediterranean

11 Quail Run Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Mediterranean 11 Quail Run Old Westbury, New York 11568 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 16
 • $2,600,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »

Contemporary

70 Spruce St Roslyn Harbor, New York 11576 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Contemporary 70 Spruce St Roslyn Harbor, New York 11576 Hoa Kỳ
 
 
    1 of 19
 • $2,388,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Xem Chi Tiết »
­
­