Today Sotheby's International Realty

Liên hệ văn phòng ­
Office 180-b-887-4000815 Photo
San Carlos, Hoa Kỳ­ 
Today Sotheby's International Realty
1250 San Carlos Avenue #101 San Carlos, California, 94070 Hoa Kỳ
Tạo Chỉ Dẫn
 • ­
  +1 650.597.1800
 • ­
  Tiếng Ả Rập,
  Tiếng Quảng Đông,
  Tiếng Trung Quốc,
  Tiếng Hà Lan,
  Tiếng Anh,
  Tiếng Pháp,
  Tiếng Hy Lạp,
  Tiếng Ý,
  Tiếng Nhật,
  Mandarin Chinese,
  Tiếng Ba Tư,
  Tiếng Ba Lan,
  Tiếng Bồ Đào Nha,
  Tiếng Nga,
  Tiếng Tây Ban Nha,
  Tiếng Thụy Điển,
  Tiếng Việt Nam
 • ­
­
 • Tài Sản Bán Woodside

  Woodhaven Manor
  700 Kings Mountain Road Woodside, California, 94062 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $15,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Hillsborough

  75 Eugenia Way, Hillsborough
  Hillsborough, California, 94010 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $7,990,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Hillsborough

  640 Pullman Rd.
  Hillsborough, California, 94010 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,899,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Carlos

  19 Cranfield Avenue
  San Carlos, California, 94070 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  5
  Phòng vệ sinh
  $3,698,800 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Hillsborough

  2298 Forest View Avenue
  Hillsborough, California, 94010 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,480,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Los Altos Hills

  27880 Saddle Court
  Los Altos Hills, California, 94022 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $3,198,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Redwood City

  38 Liberty Hall Lane
  Redwood City, California, 94062 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $3,195,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Redwood City

  76 Liberty Hall Lane
  Redwood City, California, 94062 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,950,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Foster City

  909 Clipper Lane
  Foster City, California, 94404 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,899,999 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Woodside

  150 Bonsen Court
  Woodside, California, 94062 Hoa Kỳ

  5
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,798,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Jose

  5476 Morningside Drive
  San Jose, California, 95138 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  4
  Phòng vệ sinh
  $2,690,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Redwood City

  88 Finger Avenue
  Redwood City, California, 94062 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,595,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Foster City

  248 Thatcher Lane
  Foster City, California, 94404 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $2,300,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán Redwood City

  1505 Edgewood Road
  Redwood City, California, 94062 Hoa Kỳ

  3
  Phòng ngủ
  3
  Phòng vệ sinh
  $2,295,000 ĐÔ LA MỸ
 • Tài Sản Bán San Carlos

  66-68 Elm Street
  San Carlos, California, 94070 Hoa Kỳ

  4
  Phòng ngủ
  2
  Phòng vệ sinh
  $1,988,000 ĐÔ LA MỸ
Hiển thị
­